ТИЙМБИЛДИНГ НА СЛУЖИТЕЛИ НА ГЕОСТРОЙ В ПОДНОЖИЕТО НА ПИРИН

В изпълнение на политиката на ГЕОСТРОЙ за сплотяване на екипи в дружеството, последният уикенд на юли събра част от екипа в подножието на Пирин планина.

По предварително разработени от външни фасилитатори задачи, участниците, служители от всички структурни звена на ГЕОСТРОЙ в страната, бяха разпределени в осем отбора. Първата им задача беше всеки отбор да изпише с телата си отделна буква от името на дружеството. С разбирането, че всички са част от един екип, осемте отбора изписаха името на ГЕОСТРОЙ.

Следващата задача беше свързана с изготвяне на самостоятелни филмови проекти, разпределение на роли, следване на сценарий и сюжетни линии, които отборите имаха свободата да променят. Това се оказа динамичен и провокативен формат, за който бяха необходими въображение, креативност и постоянна комуникация по време на творческия процес, както и бърза мисъл за изпълнение на проект при ограничени ресурси.

Екипите презентираха крайния „филмов“ продукт от работата си по време на церемония, която напомняше връчването на наградите „Оскар“. Предвид сериозната конкуренция журито бе силно затруднено в избора на победител. Всички екипи получиха самостоятелни награди за участие и бяха силно аплодирани от възторжената публика. Заредени с прекрасни емоции от екипната среща, участниците си тръгнаха с усмивки и добро настроение.