СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2018 В ГЕОСТРОЙ

В Стажантска програма 2018 на ГЕОСТРОЙ се включиха студенти от Американския университет в България, от Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, както и от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Те се присъединиха към екипите на дирекциите „Строителство“, „Финансово-счетоводна“, „Екология, ЗБУТ и ИСУ“, както и към дирекция „Маркетинг и офериране в строителството“. Стажът в ГЕОСТРОЙ им дава възможност да придобият практически опит в реална работна среда, да участват в разработването на проекти, в подготовката на документи за тръжни процедури, като работят напътствани от добре обучени ментори с опит.

 

По време на организираното за тях посещение на един от изпълняваните в момента проекти от ГЕОСТРОЙ - метро депо „Земляне“ част от трета метролиния, стажантите имаха уникалната възможност да видят финалната му фаза: изпълнени 400 метра метро трасе, гаражно хале с капацитет 26 влака, оборудвано ремонтно хале, завършена административна сграда и изградена съпътстваща жп и обслужваща инфраструктура.

Ръководителят на проекта, инж. Константин Петков, подробно ги запозна с подготовката и реализацията на този изключително сложен инфраструктурен обект, както и с предизвикателствата, пред които е бил изправен екипа, без чиято сплотеност и професионализъм метро депото нямаше да се намира във финална фаза.

Пред екипа на дирекция „Управление на човешките ресурси“, менторите на стажантите споделят: „Тази година младежите работят с много хъс и желание, будни са, задават много въпроси. Личи си, че имат желание да учат и да се развиват в направленията, които са избрали“.

Платеният стаж се провежда в периода от юли до септември, като след приключването му най-добре представилите се стажанти ще получат предложение да се присъединят към екипа на дружеството. С успешната реализация на Стажантска програма 2018, ГЕОСТРОЙ затвърждава позицията си на желан, предпочитан и стабилен работодател, който инвестира ангажираност, времеви и финансов ресурс в бъдещето на младите специалисти в България.