Първа копка на проект „Обновени градски пространства в град Лом“

дата: 16 октомври 2018 г.

На 10 октомври 2018 г. в гр. Лом бе дадено начало на изпълнението на проект „Обновени градски пространства в град Лом“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. в изпълнение на Инвестиционна програма за градско възстановяване и развитие на град Лом. Геострой АД е част от обединение “Геопът Лом“, в партньорство с Пътстрой-92 АД, избрано за изпълнител на проекта.

Проектът официално стартира с първа копка, която направиха кметът  Пенка Пенкова, председателят на Общинския съвет Христина Христова и инж. Цветослав Петков, представител на Обединение „Геопът Лом“.

„Едва ли има по-голямо удоволствие за един представител на изпълнителната власт от това да открива такъв тип проекти, които са заложени в инвестиционната програма на град Лом до 2020 година“, каза Пенка Пенкова, кмет на гр. Лом, на информационния ден за целите и задачите на проекта. Лом е град „заключен“ между две реки и изключително трудно се работи в него, като проектиране и като процес на изпълнение. С този проект „Обновени градски пространства“ ние надграждаме направеното до момента“, добави кметът.

В рамките на проекта е предвидено да бъде извършен цялостен ремонт на  участъци от тринадесет улици и една зелена площ в зоната с публични функции с висока обществена значимост в град Лом.  Инж. Цветослав Петков увери присъстващите, че договореният срок за изпълнение на проекта ще бъде спазен.