GEOSTROY
spacer
spacer
spacer
Новини
 
„Сан Стефано Плаза“ - първият комплекс от сгради с BREEAM Excellent у нас

Комплекс „Сан Стефано Плаза“ успешно завърши процедурата на сертификация по BREEAM (най-широко използваният световен стандарт за устойчиви сгради). Работата по оценката, проведена от екипа на МОМЕРИН, продължи близо 4 години и комплексът получи сертификати с оценка BREEAM Excellent (Отличен) за трите си части – жилищна, търговска и офис. В резултат на усилията на екипа на “Сан Стефано пропърти дивелопмънт“ ЕАД комплексът отговаря на високите изисквания на BREEAM - 2013 - високо ниво на енергийна ефективност, здравословна среда на обитаване, повишена екологична стойност на ландшафта и околния терен, оптимизирано управление на отпадъците, доказани екологични строителни материали и разработен наръчник за управление на сградата. Потреблението на енергия и природни ресурси е оптимизирано чрез системи за ВЕИ, преработка на отпадната топлина от хладилните камери за подгряване на топла вода,  оползотворяване на дъждовните води и други. Въведена е подобрена организация на транспортните потоци и са осигурени веломеста.

„Геострой“ АД, в качеството на главен изпълнител на обекта, активно допринесе за постигането на високата оценка, като стриктно прилагаше изискванията на BREEAM–2013 към всички дейности, свързани с изпълнението на строително-монтажни дейности.

„Сан Стефано Плаза“ е първият комплекс от сгради с BREEAM Excellent у нас, а жилищната му част - първата в България, сертифицирана с BREEAM Excellent.spacer
Copyright © 2012 Geostroy, Sofia, Bulgaria