GEOSTROY
spacer
Претоварната станция за общински отпадъци ще обслужва общините Казанлък, Павел баня и Мъглиж. Тя е част от цялостен проект за регионален център за управление на отпадъци в региона Стара Загора, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.
20.05.2014
През януари 2012 г. Геострой започна изграждането на МВЕЦ „Прокопаник“, част от проекта за изграждане на водноелектрически централи „Каскада Среден Искър".
С иновации и опит, ръка за ръка, градим заедно бъдещето

Геострой АД е основано през 2005 г. в София. Дружеството успешно се развива в  областта на промишленото и гражданско строителство, както и в миннодобивната промишленост. В този сектор компанията извършва дейности по изземване, натоварване и транспортиране на минна маса.


За периода от създаването до днес дружеството е изпълнило и участвало в множество проекти в различни сфери – промишлено и гражданско строителство, екологична инфраструктура, метростроителство, реновиране на туристически обекти.


Геострой държи на качеството при изпълнението на всички етапи в строителния процес, като за целта се използват най-съвременни, качествени технологии и материали, отговарящи на националните и европейските строителни стандарти.

Copyright © 2012 Geostroy, Sofia, Bulgaria