Бизнес направления

ГЕОСТРОЙ е сред водещите строителни компании в България, със сериозен опит и дългогодишна история в изпълнението на разнообразни и мащабни проекти.
Компанията предоставя на клиентите си широк спектър от качествени услуги благодарение на  разнородните си компетенции и потенциал.
ГЕОСТРОЙ е вписано в Централния професионален регистър на строителя за извършване на всички категории строителни дейности от І до V група.

Дружеството успешно развива своята дейност в следните направления:

  • Метростроителство
  • Пътно строителство
  • Управление на отпадъци
  • Управление на води
  • Хидроенергийно строителство
  • Индустриални сгради
  • Строителство на обекти в минната промишленост, включително подземни проекти
  • Многофункционални, жилищни и офис сгради
  • Търговски и хотелски комплекси
  • Храмово строителство
  • Изкоп, натоварване и транспорт на минни маси
  • Поддръжка и ремонт на руднични пътища
  • Услуги по създаване на кадастър и регулация, геодезични, фотограметрични, картографски и др.