За Нас

Геострой АД е сред водещите строителни компании в България. Дружеството е със сериозен опит и дългогодишна история в изпълнението на разнообразни и мащабни проекти. Геострой предоставя на клиентите си широк спектър от качествени услуги благодарение на  разнородните си компетенции и потенциал.
Геострой е вписано в Централния професионален регистър на строителя за извършване на всички категории строителни дейности от І до V група.

Дружеството успешно развива своята дейност в следните направления:

  • проектиране и строителство на инфраструктурни обекти
  • проектиране и строителство на промишлени обекти
  • проектиране и строителство на граждански обекти
  • геодезически услуги
  • минна дейност