ПОЗИЦИИ В СТАЖАНСТКА ПРОГРАМА 2019 В ГЕОСТРОЙ АД

Стажантската програма за 2019 година приключи. В момента няма свободни стажантски позиции.