Бизнес направления

ГЕОСТРОЙ е сред водещите строителни компании в България, със сериозен опит и дългогодишна история в изпълнението на разнообразни и мащабни проекти.
Компанията предоставя на клиентите си широк спектър от качествени услуги благодарение на  разнородните си компетенции и потенциал.
ГЕОСТРОЙ е вписано в Централния професионален регистър на строителя за извършване на всички категории строителни дейности от І до V група.

Дружеството успешно развива своята дейност в следните направления:

 • Метростроителство
 • Пътно строителство
 • Управление на отпадъци
 • Управление на води
 • Хидроенергийно строителство
 • Индустриални сгради
 • Строителство на обекти в минната промишленост, включително подземни проекти
 • Многофункционални, жилищни и офис сгради
 • Търговски и хотелски комплекси
 • Храмово строителство
 • Изкоп, натоварване и транспорт на минни маси
 • Поддръжка и ремонт на руднични пътища
 • Услуги по създаване на кадастър и регулация, геодезични, фотограметрични, картографски и др.