За Нас

Геострой АД е сред водещите строителни компании в България. Наследник на опита и ресурсите на Геотехмин ООД, дружеството е с дългогодишна история в изпълнението на разнообразни и мащабни проекти. Геострой предоставя на клиентите си широк спектър от качествени услуги благодарение на разнородните си компетенции и потенциал. Геострой е вписано в Централния професионален регистър на строителя за извършване на всички категории строителни дейности от І до V група.

Дружеството успешно развива своята дейност в следните направления:

  • Проектиране и строителство на инфраструктурни обекти
  • Проектиране и строителство на промишлени обекти
  • Проектиране и строителство на граждански обекти
  • Геодезически услуги
  • Минна дейност