КОРПОРАТИВНА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

Наред със социалната политика за своите служители и работници Геострой проявява своята корпоративна социална отговорност и към регионите, в които развива своята дейност.

Ние сме ангажирани с различни безвъзмездни инициативи и разнообразни проекти, насочени към благополучието на децата, опазване и възстановяване на околната среда, помощ при бедствия, изграждане на храмове и др.

Cart

KCO