Ръководен екип

Йордан Йонов
Заместник изпълнителен директор

Цветослав Петков
Заместник изпълнителен директор

Румяна Мангова
Главен счетоводител


Антица Ранчева
Директор „Правна
дирекция“

Елена Петрова
Директор „Маркетинг“


Петър Йорданов
Директор
„Екология, ЗБУТ и ИСУ“

Владимир Ванков
Ръководител отдел  „Доставки“

Даниел Георгиев
Директор „Геодезия
и маркшайдерство“


Иван Александров
Директор „Строителна
механизация и автотранспорт“

Тодорка Владимирова
Директор
„Човешки ресурси“

Юлияна Николова 
Директор
„Анализ и контрол“

Kostadin_Zagariov

Костадин Загарьов
Бивш заслужил директор
"Минна дейност"

Валентин Маджарски
Директор „Подземно
минно строителство“